สสจ.บุรีรัมย์

ssos

HDC บุรีรัมย์

hdcLogo

KPI บุรีรัมย์

KpiLogo

SDATA

sdata1

ประกาศรับสมัครสอบ / คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน(พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา)

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา

 

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแคนดง โทร 044-193117,118 ต่อ 104 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

Screenshot 303

สถานการณ์ COVID-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคนดง

as

พญ.จารุวรรณ  ประภาสอน

 

facebook     Gmail

โรงพยาบาลแคนดง