รับเรื่องร้องเรียน
ที่อยู่:
โรงพยาบาลแคนดง 159 หมู่ 6 ต.แคนดง
แคนดง
บุรีรัมย์
31150
ไทย
โทรศัพท์:
044-193117
โทรสาร:
044-193117-8 ต่อ 109
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก